Huis van Inspiratie – Bomen over bomen: boswachter Jacques van der Neut

Bomen over bomen: boswachter Jacques van der Neut

28 juni 2019

Dit evenement is inmiddels afgelopen.

Het Huis van Inspiratie ontvangt de komende tijd iedere vrijdagmiddag een gast die in gesprek gaat over het thema ‘bomen’. Op 28 juni is dat Jacques van der Neut, boswachter in de Biesbosch en natuurfotograaf. Aanvang is om 14.00 uur op de begane grond van het Gorcums Museum. Deelname is gratis.

Al sinds 1977 werkt Jacques van der Neut bij Staatsbosbeheer, waar hij uiteindelijk boswachter in de Biesbosch werd. Een gebied dat hem wel aansprak, door de rijke historische achtergrond en het intieme karakter van zijn kreken omzoomd door weelderige wilgenbossen. De wisselende seizoenen blijven hem fascineren. Bij het ‘boswachteren’ neemt Jacques bovendien vaak een camera mee en dat resulteert in prachtige opnames die hij vervolgens weer kan gebruiken voor een andere hobby: schrijven, onder andere voor het Algemeen Dagblad.

Jacques van der Neut komt onder meer vertellen over de veranderingen die de Biesbosch de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Het is niet langer het land van de rietsnijders, griendwerkers en boeren. Voor de dijkverzwaringstrajecten in de jaren negentig werden rond de Biesbosch diverse landbouwpolders afgegraven. Zo ontstond ruim 3500 hectare ‘nieuwe’ Biesboschnatuur. Het veranderende landschap trekt veel vogels en ook de bever heeft de nieuwe gebieden inmiddels ontdekt. De opening van de Haringvlietsluizen, die sinds dit jaar ‘op een kier’ staan, gaat zorgen voor een beter milieu voor trekvissen zoals de zalm. Wellicht glipt er dan ook weer een zeehond ‘naar binnen’…